:
Pengenalan Sekolah


Sekolah SRI Johor Bahru merupakan sebuah institusi pendidikan rendah yang telah berdaftar dengan Jabatan Pendidikan negeri Johor (JPNJ) dan Jabatan Agama Islam Johor (JAIJ). Dengan mengabungkan kurikulum bersepadu iaitu Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) .

KSSR (Kurikulum Standard Sek. Rendah dan Kurikulum Sekolah Rendah Agama Johor serta pembangunan insan berasaskan islamisasi ilmu, kini telah mempunyai pengalaman hampir 21 tahun dalam dunia pendidikan.

Ditubuhkan sejak 3 Disember 1989, Sekolah SRI Johor Bahru telah melahirkan lebih 1200 orang pelajar lepasan UPSR dan SPRA, secara tidak langsung telah mendapat sokongan yang menggalakkan dari masyarakat Islam daerah Johor Bahru serta segelintir masyarakat Singapura.