:
Motto, Visi dan Misi


MOTTO SEKOLAH

 “Pembentukan Insan Soleh”

VISI SEKOLAH

Institusi Pendidikan Yang Unik, Cemerlang dan Terbilang

MISI SEKOLAH

1. Menyediakan iklim sekolah serta asas pendidikan yang sesuai untuk pembentukan iman dan peribadi muslim sejati kepada murid-murid.

2. Memperkembangkan roh, akal, emosi dan fizikal selaras dengan tuntutan Islam supaya menjadi generasi yang teguh zahir dan batin serta tunduk patuh kepada perintah Allah.

3. Menyediakan asas keterampilan kemahiran (psikomotor) mengikut minat dan bakat bagi membolehkan murid-murid memilih sesuatu bidang pekerjaan yang sesuai. 

4. Menyediakan bakal belia Muslim yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dan alam sekitar.